ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ОТ ЧЕЗ напомнят, че сметките за ток през август ще бъдат с два отчетни периода

ОТ ЧЕЗ напомнят, че сметките за ток през август ще бъдат с два отчетни периода
Публикувана на: 01/09/2013|04:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода - от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период.   Това съобщават от компанията. ЧЕЗ припомнят, че въз основа на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 август са променени моделът на ценообразуване, както и тарифната структура.   Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, са прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. По този начин цената за разпределение бе намалена, но бе увеличена цената за снабдяване. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5 на сто, уточняват от ЧЕЗ.   Компанията публикува на уебсайта си www.cez.bg, в секция "Цени", допълнителна информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури.   От сравнението на двата документа се вижда, че при запазване на консумацията, сметката на даден битов клиент е намаляла с 4.7 на сто, посочват от кампанията. Разяснителна информация за новите фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в центровете за обслужване на клиенти.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.