ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Палмово масло е установено по плажовете по Южното Черноморие

Палмово масло е установено по плажовете по Южното Черноморие
Публикувана на: 01/09/2013|05:09; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Палмово масло е установената при анализа на бяла субстанция по плажовете по Южното Черноморие

Палмово масло е установената при лабораторния качествен анализ на бяла субстанция, изхвърлена по плажовете по Южното Черноморие. Това съобщиха от бургаската екоинспекция. В съдържанието на твърдата гранулирана проба преобладава палмитиновата киселина – основна съставка на палмовото масло. Тя не е разтворима във вода.

Не е установено съдържание на нефтопродукти в пробите от морската вода. Изследвани са пет проби, взети от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя, устие на река Велека. Според заключението на експертите от Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, в пробите се наблюдават незначителни превишения по показателите разтворен кислород и азот амониев. Причина за това са температурата на водата, над 25°С и цъфтежът на водорасли в този период. Отчетените относително високи стойности на показателя „екстрахируеми вещества”, спрямо нормата в Наредбата за качеството на крайбрежните морски води, показват органично замърсяване – мазнини, неразтворими във вода. 

Анализите бяха извършени от Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Стара Загора.

Предвид резултатите и мащаба на замърсяването, експертите отхвърлят възможността причината за него да е брегови точков източник. Вероятен източник е плавателен съд и дейностите, свързани с почистването му.

РИОСВ-Бургас е информирала кметовете на общините Приморско и Царево за уведомяване и съдействие на концесионерите/наемателите на плажове за почистване на отпадъка от плажните ивици.Потърсено е и съдействието на областния управител на област Бургас за организиране на почистването на плажни ивици и последващото третиране на отпадъка.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.