ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЧЕЗ промени условията на договорите си

ЧЕЗ промени условията на договорите си
Публикувана на: 08/09/2013|10:09; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. „ЧЕЗ Електро България" АД внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) своя проект за промени в общите условия, които да регулират продажбите на електрическа енергия от страна на дружеството в качеството му на краен снабдител на неговите клиенти.Компанията няма да прекъсва електроснабдяването, когато клиентите оспорват месечните си сметки, съобщиха от ЧЕЗ България. Съгласно изискванията на закона промените първоначално бяха подложени на публично обсъжда...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.