ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Град Лозница - с пречиствателна станция за отпадъчни води

Град Лозница - с пречиствателна станция за отпадъчни води
Публикувана на: 08/09/2013|11:09; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Град Лозница е вече с функционираща пречиствателна станция за отпадъчни води„Град Лозница е вече с функционираща пречиствателна станция за отпадъчни води. Свидетели сме на реализирани проекти, постигнати цели и доказани възможности на една от оперативните програми, която символизира солидарността на Европейския съюз. Чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ние подкрепяме обекти, които подобряват околната среда“ ,  изтъкна  министърът на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова по време на откриването на реконструираната Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/  на гр. Лозница. Стойността на пречиствателната станция е 2,1 млн. лв. Тя е част от водния проект на Лозница, който е на обща стойност 17 млн. лв и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Министър Михайлова поздрави екипа както на общината, така и на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за добрата работа, усилиятa и волята за успешното реализиране на проекта. „С този проект 100 % от населението ще бъде включено в канализационната мрежа. Tук вече има пълно и модерно пречистване на отпадъчните води. За пореден път доказваме, че с такива проекти създаваме нови работни места. Лозница е един от примерите на европейската интеграция на България”, отбеляза министър Михайлова и в заключение добави „че успяваме да се справим с програмите, защото работим“. С приветствие към гостите и участниците в днешното събитие се обърна и кметът на града г-н Айхан Хашимов. „Днешният ден е дългоочакван за нашата община. Проектът се реализира в продължение на четири години и сме доволни, че вече сме свършили работа “, отбеляза кметът. Той посочи, че достъпът до канализация и пречистването на отпадъчните води са едни от основните елементи в опазването на околната среда и  благодари на всички, които са допринесли за успешната реализация на обекта. С рехабилитацията на пречиствателната станция се цели оптимизиране на работата й чрез намаляване на инфилтрацията към канализационната система. Ще се предотврати директното изливане на непречистени отпадъчни води във водните басейни в района и ще се намали замърсяването на почвите и подпочвените води. 4 154 екв. жители ще бъдат облагодетелствани от реализацията на целия проект. На откриването присъстваха министрите на земеделието и храните проф. Димитър Греков и на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов, които по-късно откриха реновирания градски парк на града,  финансиран по Програма за развитие на селските райони.  Обновяването на градския парк на град Лозница е реализиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 329 398 лева. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.