ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕВН иска с 3.6 на сто по-скъп ток в Югоизточна България

ЕВН иска с 3.6 на сто по-скъп ток в Югоизточна България
Публикувана на: 29/02/2012|12:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕВН иска с 3.6 на сто по-скъп ток в Югоизточна България
ЕВН България предлага цените на електроенергията за битови и стопански потребители да бъдат повишени от 1 юли 2012 г. средно с 3.6 на сто, съобщиха от електроразпределителното дружество, което снабдява с ток югоизточната част на страната. Искането се оповестява днес съгласно нормативните изисквания за предложения за промяна на цената на електроенергията за следващия ценови период юли 2012 г. - юни 2013 г. Засега от ЕВН не се ангажират каква ще е реалната крайна цена на електроенергията за клиентите, тъй като дружеството не е запознато с ценовите предложения на останалите енергийни дружества по веригата, формиращи общата цена - производители, Национална електрическа компания (НЕК) и Електроенергиен системен оператор (ЕСО) - както и кои предложения и до каква степен ще бъдат приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В случай, че ДКЕВР приеме ценовото предложение на ЕВН за средно увеличение от 3.6 процента на електроенергията, то дневната тарифа за битови клиенти в Югоизточна България би била 0.15658 лв./квтч. (без ДДС), а нощната - 0.10603 лв./квтч. (без ДДС). Това представлява увеличение съответно от 3.5 процента и 4.2 процента спрямо действащите към момента за битови клиенти дневна тарифа от 0.15132 лв./квтч. (без ДДС) и нощна тарифа от 0.10174 лв../квтч. (без ДДС). Според изчисления на дружеството стойността на консумираната месечна електроенергия от едно домакинство в Югоизточна България със средна примерна консумация 210 квтч. дневна енергия и 80 квтч. нощна енергия ще се повиши от 39.92 лв. на 41.36 лв. (без ДДС). От ЕВН отбелязват, че предложението им за повишение на цените е по-ниско от официално обявената от НСИ средногодишна инфлация за 2011 г. , която е 4,2 процента. Средногодишната инфлация се ползва като основен ценообразуващ елемент и предложението е изготвено съгласно указанията и действащата методика в Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия на ДКВЕР, посочват от ЕВН. Инвестициите на ЕВН в края на 2011 г. в частта електроразпределение  са надвишили 800 млн. лв, а общо от 2005 г. досега компанията е инвестирала в енергийна инфраструктура над 950 млн. лв.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.