ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Доставчиците на ток искат между 3.6 и 9.1% по-високи цени за бита

Доставчиците на ток искат между 3.6 и 9.1% по-високи цени за бита
Публикувана на: 29/02/2012|12:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Доставчиците на ток искат между 3.6 и 9.1% по-високи цени за бита
  Тримата доставчика на електроенергия искат повишение на цените на тока за бита от 1 юли 2012 г. с между 3.6 и 9.1 на сто, стана ясно от внесените от компаниите предложение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Техните заявки обаче не отчитат предложението на енергийните компании по веригата на производството и преноса на електроенергия, а НЕК заяви, че ще поиска повишение на своите цени с 4.5 на сто. Най-малко поскъпване – средно с 3.6 на сто, за бита, предлага снабдителят на Югоизточна България ЕВН, според чиито изчисления сметката на домакинство с месечно потребление от от 210 кВтч дневна енергия и 80 кВтч нощна енергия ще се увеличи от сегашните 39.92 лв. на 41.36 лв. без ДДС.   В случай, че ДКЕВР приеме ценовото предложение на ЕВН, то дневната тарифа за битови клиенти в Югоизточна България ще стане 0.15658 лв./кВтч (без ДДС), а нощната – 0.10603 лв./кВтч (без ДДС). В момента дневната тарифа е 0.15132 лв., а нощната - 0.10174 лв./кВтч без ДДС.   Снабдителят на Западна България ЧЕЗ, който има и най-много битови клиенти, предлага средно увеличение на цените за бита от 6.44 на сто Така те биха плащали със стотинка повече за киловатчас, а бизнесът – с 0.8 ст./кВтч повече. При средномесечна консумация на домакинство в Западна България от 200 кВтч (включително дневна и нощна тарифа), или 32.45 лв. с ДДС, средното повишение на сметката би било 2.49 лв., съобщиха от дружеството   ЧЕЗ предлага също така да има дневна цена за достъп до електроразпределителната мрежа за обекти на бизнес клиенти.   С предложените цени ЧЕЗ иска да вложи 151 млн. лв. за поддържане и развитие на електроразпределителната си мрежа в периода 1 юли 2012 – 1 юли 2013 г. С тези пари дружеството ще подмени кабели , ще монтира нови трансформатори, ще подмени стари електромери и ще изкупува обекти, изградени от частни предприемачи, за да се захранят с електроенергия.   Най-голямо повишение на цените си искат от Е.ОН, която бе придобита от чешката "Енерго Про", но прехвърлянето на собствеността още не е приключило. Дружеството иска средно поскъпване на тарифите си от 9.1%, което би променило с 4 лева месечната сметка на едно домакинство със стандартна годишна консумация от 3 500 КВтч. Новите цени са изчислени при сега действащите цени на НЕК и производителите на електроенергия.   Отчитайки настоящите обществени нагласи "Е.ОН България" няма да включи в ценовото си заявление предложение за въвеждането на цена за мощност.   От ЕВН внесоха в регулатора и предложение за повишаване на цената на "Топлофикация Пловдив".   По отношение на цената по тарифа “Стандарт” – за клиенти без собствени абонатни станции в сгради етажна собственост, какъвто е масовият случай на битовите клиенти на дружеството, "ЕВН България Топлофикация" ще предложи на ДКЕВР е в размер на 93.25 лв./мегаватчас (без ДДС). В сравнение със сегашната цена на топлоенергията по тази тарифа 91,95 лв/мегаватчас (без ДДС), предложението на дружеството представлява увеличение с 1.4%.   По отношение на тарифа “Сити”, която дружеството разработи през 2011 г. и се предлага на клиенти със собствени абонатни станции, основно бизнес клиенти и обществени институции, дружеството предлага за одобрение от ДКЕВР цена от 88.59 лв/мегаватчас (без ДДС).   Ценовите предложения на EVN България Топлофикация следват изискванията на ценовата регулаторна рамка на ДКЕВР и се базират на действащата цена на природния газ в размер на 620,16 лв. без ДДС/ 1000 куб. м, определена от ДКЕВР.   "Булгаргаз" обаче настоява от 1 април цената на синьото гориво да се покачи с близо 27 процента.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.