ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Топлят с биомаса общински имоти

Топлят с биомаса общински имоти
Публикувана на: 27/02/2012|08:02; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. Използването на биомаса за отопление на общински и държавни сгради да се регламентира със закон, поискаха на форума "Практики и иновации при използването на биомасата" производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).Сега проектите за отопление на биомаса трудно се реализират, макар да имат гарантиран икономически ефект и сигурност на доставката, каза Илко Йоцев, управител на компания за изграждане на енергийни мощности от ВЕИ. С екоенергия се отопляват много...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.