ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЧЕЗ внесе в регулатора вариант на единна форма на фактура за ток

ЧЕЗ внесе в регулатора вариант на единна форма на фактура за ток
Публикувана на: 01/10/2013|05:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Предложение за вариант на опростена единна месечна фактура за ток за битовите клиенти и на тримата доставчика на електроенергия е внесла ЧЕЗ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и парламентарната комисия по енергетика във вторник. Проектофактурата е обсъдена с потребителски, браншови и граждански организации и предвижда на челната страница да се дават данни за периода на отчитане, консумираната дневна и нощна енергия в киловати и дължимата обща сума, срокът за заплащането на сметката и евентуалната дата на изключване при непогасяване на задължението. На задната страница вече ще е представена детайлната информация за тарифите на отделните компоненти, включени в общата цена. В този вариант на фактура обаче липсва сегашното изчисление за сумите по отделните компоненти за потребените в отчетения период киловатчасове и потребителят сам трябва да си ги смята, ако иска да знае какви са му разходите по отделните компоненти за консумираната енергия. "Надяваме се нашето предложение да послужи като основа за широко обсъждане, в което да се включат всички заинтересовани страни – институциите, енергийните дружества, потребителски и граждански организации. Убедени сме, че само в дискусията ще се роди най-доброто решение на уравнението между пълнота и яснота на месечните сметки, от което ще спечелят всички потребители на електроенергия“, посочва Кремена Стоянова, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България". Мотивът на доставчика да предложи единната форма на фактура е тя да съдържа една и съща информация, поднесена по един и същи начин за всички битови клиенти. Единната фактура ще даде възможност за повече прозрачност и съпоставимост на сметките за електроенергия, аргументира се дружеството. Крайното становище и предписание за вида и съдържанието на фактурите следва да е на държавния регулатор.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.