ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БЕХ иска държавата да обложи с 30% приходите на слънчевите централи

БЕХ иска държавата да обложи с 30% приходите на слънчевите централи
Публикувана на: 03/10/2013|08:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БЕХ иска държавата да обложи с 30% приходите на слънчевите централи
"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) иска от правителството и парламента да обложат с 30- процентов данък приходите на слънчевите електроцентрали от продадената по преференциални цени електроенергия. Така щели да се постигнат три цели – да се балансира системата, в която сега има заложен дефицит, който няма да се покрие с действащите цени на тока, да се капитализира държавната "Национална електрическа компания" (НЕК), която е в технически фалит с дългове от над 2 млрд. лв., и да се намали отново цената на тока за бита, която вече бе подрязана с 4.5 на сто от август. Това става ясно от изпратено миналата седмица от изпълнителния директор на БЕХ Боян Боев писмо до председателя на парламента Михаил Миков, до шефа на енергийната комисия в Народното събрание Рамадан Аталай и до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. С него Боев предлага приемането на поправки в Закона за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ), обяснявайки колко натежават възобновяемите източници в системата и в сметките за потребление не само в България, а и в цяла Европа, но инициирайки в крайна сметка предложения за текстове, в които се иска данък само от фотоволтаичните централи. В писмото шефът на БЕХ посочва, че мерки за оптимизиране на системата, която е потърпевша от бума на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) "могат да бъдат както промяна на механизма за подпомагане и въвеждането на търгуеми зелени сертификати с оглед облекчаване на бюджета и избягването на регулаторния риск. така и въвеждането на ценови ограничения - тавани по отношение на цените за изкупуване на ел. енергия от ВИ". "Възможно е и въвеждането на допълнително данъчно облагане на преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Размерът на данъка следва да бъде определен на 30%, като следва да се удържа на месечна база, директно от обществения доставчик за количествата продадена от производителите електроенергия", предлага Боян Боев. Според него средствата от данъка могат да бъдат използвани за компенсиране на изкупуваната от НЕК електроенергия от ВЕИ чрез разширяване на обхвата на енергийните субсидии, последвано от минимално увеличаване на сметките за ток. "Това ще доведе до капитализиране на НЕК ЕАД, а сметките за електричество ще станат по-достъпни за домакинствата с по-ниски доходи", обяснява шефът на БЕХ. Според него може удържаният данък да влезе във фонда за компенсиране на разходите на НЕК за изкупуване на тока от зелените централи, в който засега трябва да влязат приходите от продажба на държавни парникови емисии. Боев обаче допуска, че е възможно това де се приеме от ЕК за държавна помощ за НЕК. Като конкретен текст в ЗЕВИ той предлага данъчната основа за определяне на данъка от 30 на сто върху приходите от преференциалните цуни да е "сумата без данък добавена стойност, начислена от обществения доставчик (който е НЕК – бел. авт.) и от крайните снабдители в полза на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия". Боев иска този данък да се декларира пред Националната агенция по приходите ежемесечно и да се плаща, а след това да влезе във фонда за компенсиране на цената на тока. Шефът на БЕХ смята също така за необходимо да се въведат до 2018 г. конкретни стойности за изкупуване на зелен ток от НЕК, изчислени средногодишно на база прогнозното брутно крайно потребление на енергия за съответния период в страната. Неговото предложение е да се запишат стойности за периода 2013 до 2014 г. до 12.37 на сто, но не по-малко от 11.38 на сто. За срока от 2015 до 2016 г. делът да е до 13.69 процента, но не по-малко от 12.37 на сто, а от 2017 до 2018 г. - до 14.20% но не по-малко от 12.37%. В писмото се иска още вдигане на сегашната годишна квота от 15 на сто на 30 процента за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници. Боев аргументира исканията си с това, че редица европейски държави вече са приели действия за ограничаване на мерките за подкрепа на възобновяемите източници на енергия, в това число и със задна дата. За пример се дава Чехия, където през 2010 г. със задна дата е въведено допълнително данъчно облагане на преференциални тарифи и зелени бонуси от 26 до 28% за фотоволтаичните централи. Данъкът се прилага през периода 2011-2013 г. за съоръжения, въведени в експлоатация в периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2010 г. Той се удържа месечно директно от мрежовия оператор от преференциалните цени или зелени бонуси, които трябва да бъдат изплатени на производителите за продадената енергия. Мярката е потвърдена и с решения на Конституционния съд на Чехия, с основен мотив надделяващ обществени интерес и стабилност на държавния бюджет. "През ноември 2012 г. в Гърция също е приет данък до 30% на всички фотоволтаични инсталации. Мярката отново е с ретроактивно действие и предвижда заплащане на данък в размер на 25% за инсталации, изградени преди 2012 г. За инсталации, изградени в периода февруари - август 2012 г., е в размер на 27%, а за изградени преди януари 2012 г. в размер на 30%. Освен това от страна на националния регулаторен орган са предприети действия за ограничаване издаването на лицензни за производство на ел. енергия от ВЕИ", продължава с примерите Боев. В искането за данъка се споменава и решение във Франция от януари 2013 г., с което са намалени тарифите на големите ВЕИ проекти с 20%. Мерки за ограничаване на плащанията за зелена енергия са предприети и в редица други европейски страни като Италия, Испания, Румъния и Обединеното Кралство, посочва шефът на БЕХ. "Това е абсолютно скандално предложение от страна на БЕХ, което граничи с идея за национализация", коментира Меглена Русенова, председател на Българската фотоволаично асоциация. "Убедена съм, че това не може да бъде официалната позиция на правителството и парламента, защото противоречи на българските и европейските закони", коментира тя.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.