ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Токът за бита у нас два и половина пъти по-скъп от САЩ спрямо доходите

Токът за бита у нас два и половина пъти по-скъп от САЩ спрямо доходите
Публикувана на: 07/10/2013|03:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Цената на електроенергията за домакинствата в България е 2.42 пъти по-висока от тази в САЩ, пресметната по паритета на покупателната способност и с 59 процента по-висока от средната за ЕС-27. Това заяви на пресконференция проф. Пламен Цветанов, експерт от Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), цитиран от БТА. За промишлените предприятия цената на електроенергията е 3.8 пъти по-висока от тази в САЩ и 2.1 пъти по-висока от средната в ЕС-27 и 58 процента по-висока от тази в Русия, показват изчисленията на проф. Цветанов. Ситуацията се дължи на десетилетия погрешна икономическа и енергийна политики и в резултат на това България днес е най-бедната, най-енергийно зависимата от внос на енергийни ресурси (за 2011 г. 60 процента от енергоресурсите са от внос) и най-енергоинтензивната страна в ЕС, коментира проф. Цветанов. Той посочи, че страната ни е 4.47 пъти по-енергоинтензивна от средните стойности за Европа. Решението на проблема е нова енергийна стратегия, насочена към отказ от традиционното развитие на енергетиката с изграждане на нови и нови мощности, оптимизация на енергийния баланс и повишаване на енергийната ефективност, смята АБЕА. До 2030 г. не са ни нужни нови мощности с изключение на някои маневрени мощности за балансиране на енергията от ВЕИ, коментира проф. Цветанов. Електроенергията е с дял от 26.8 процента в енергийния баланс на страната срещу средно 17 на сто за европейските страни, като електрическата енергия се използва за отопление от домакинствата и бизнеса, което е неефективно. Все още редица обществени сгради пък се отопляват с газьол, който е най-скъпото гориво, заяви експертът. Според АБЕА изтласкването на газьола и електричеството като варианти за отопление може да се случи чрез развитието на биомасата в отделните региони на страната и създаването на логистични центрове за производството и продажбата на модерни биогорива.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.