ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Предвижда се унифициране на топломерите за лесна смяна на отчитащите ги фирми

Предвижда се унифициране на топломерите за лесна смяна на отчитащите ги фирми
Публикувана на: 09/10/2013|06:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Топлинните счетоводители ще бъдат задължени да унифицират уредите си, така че клиентите на топлофикациите да могат да сменят фирмата за дялово разпределение, без да си сменят уредите. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в сряда по време на блиц контрол в рамките на заседание на парламентарната комисия по енергетика.   В абонатните станции в сградите пък ще може по желание на собствениците да се монтира допълнителен уред за по-точно измерване на доставената енергия, допълни Стойнев.   Не бе съобщено обаче какъв ще е финансовият ефект за домакинствата, които в момента са собственици на уредите за дялово разпределение на топлоенергия и голяма част от тях подновиха топломерите си в последната година заради изтичащия срок на годност на старите уреди и инвестираха в такива с радиоотчитане. Не е ясно и как ще стане въпросното унифициране, при положение, че топлинните счетоводители в момента използват различни уреди и софтуер за отчитането и изчисляването на сметките за парно.   Отговорите на тези въпроси може и да бъдат дадени на насроченото за четвъртък извънредно заседание на енергийната комисия, на което ще се обсъдят тези и други предложения за поправки в Закона за енергетиката в частта топлоснабдяване.   По думите на председателя на комисията Рамадан Аталай внесените корекции в топлоенергетиката ще се обсъдят с представители на топлофикационните дружества.   На срещата обаче не са поканени представители на фирмите за дялово разпределение, които реално са потърпевши от предложението за унифициране на топломерите. Друг е въпросът, че чисто технически не е ясно как ще стане уеднаквяването на уредите, освен ако не се реши да е само един тип, което обаче е предпоставяне на сделка в полза на определена фирма и нарушава правилата на конкуренцията. Освен това голяма част от топлинните счетоводители у нас реално са производители на такива уреди и всъщност съвместяват пазара на тяхната продажба с предоставянето на услугата по отчитане.   Поподобен начин - без дискусия с електроразпределителните дружества, в парламентарната енергийна комисия се обсъждат и засягащи ги поправки за компенсации при некачествен ток, съкращаване на сроковете за включване на абонати, които са били изключени заради неплатени сметки, и махане на таксата за възстановяване на електрозахранването.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.