ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Сгради в Пловдив се включват в разработка на иновативен енергиен мениджмънт

Сгради в Пловдив се включват в разработка на иновативен енергиен мениджмънт
Публикувана на: 09/10/2013|03:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Интелигентни уреди за дистанционно измерване на на консумацията на топлинна и електрическа енергия ще бъдат инсталиране в 30 топлофицирани сгради в Пловдив по международен проект за разработване и внедряване на нов и модерен софтуер за управление, мониторинг и подобряване на енергийната консумация и разходи. Идеята се съфинансира от Европейската комисия и се реализира от консорциум от девет организации от различни страни-членки на ЕС, сред които енергийни и IT компании, научен институт, неправителствена организация и др. Освен в Пловдив енергийният мениджмънт ще бъде приложен и в Риека, Хърватска.   От българска страна бенефициенти по проекта, чиято обща стойност е 5.4 млн. лв. и ще продължи до 2016 г., са "ЕВН България Топлофикация" и Енергийна агенция – Пловдив. Европейското финансиране е над 3.8 млн. евро.   "Приемаме с голяма отговорност и гордост факта, че "ЕВН България Топлофикация" беше избрана за бенефициент по този важен за града проект, и сме сигурни, че с доброто сътрудничество и координиране от страна на Енергийна агенция – Пловдив, проектът ще покаже, че Пловдив има сериозни възможности за внедряване на иновации и енергийна ефективност“ заяви Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет на ЕВН, цитиран от компанията.   Новата система ще даде възможност за ефективен анализ и мониторинг на различни аспекти от енергийната консумация на клиентите, което от своя страна ще послужи за разработката на специализиран софтуер за отчитане на енергийната консумация и предлагане на различни услуги в полза на клиентите. Дейностите по проекта включват още извършване на общ анализ на енергийната инфраструктура в Пловдив, анализ на възможности и сфери на приложения, събиране и обобщаване на данни от интелигентните измервателни уреди, изготвяне на наръчник за клиентите и др.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.