ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Обществени сгради и фирми с достъп до 15 млн. евро за енергоефективност

Обществени сгради и фирми с достъп до 15 млн. евро за енергоефективност
Публикувана на: 10/10/2013|05:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Водоснабдителни дружества, болници, университети, топлофикации, общини и малки и средни предприятия ще имат достъп до 15.6 млн. евро по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Парите са предвидени за внедряване на иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал и въвеждане на енергоефективни решения, което да намали потреблението и да свали изхвърлянето на парникови емисии във въздуха. Средствата са отпуснати от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и с тях ще се покриват до 85 на сто от проекти в четири области. Програмата ще се изпълнява до април 2017 г. За използване на водния потенциал ще се подпомагат проекти на ВиК-оператори и Напоителни системи. Държавни и общински сгради, болници и местни топлофикационни дружества ще се финансират за мерки за енергийна ефективност в отоплението и оползотворяване на възобновяеми източници като биомаса. По линия на насърчаване на производството на горива от биомаса (пелети и брикети) бенефициенти ще са малки и средни предприятия. Университети и образователни организации, както и фирми за енергийни услуги ще се възползват от възможностите да повишат административния капацитет в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. Приоритет ще се даде на болници, социални домове, сгради, предоставящи социални и административни услуги, училища, като предимство ще имат тези обекти, които вече са предприели мерки за саниране и енергийно обследване, уточняват от Министерството на икономиката и енергетиката. По предварително определен проект "Въвеждане на Европейския пазар на електроенергия в България" ДКЕВР в партньорство с ЕСО ще получат 1.52 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за подпомагане създаването на конкурентен електроенергиен пазар у нас. Партньор на МИЕ като оператор на програмата е Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия към министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.