Покажи Страниците

€61 млн от СО2 разрешителни

€61 млн от СО2 разрешителни
Публикувана на14/10/2013|09:10; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Ппоследните промени в Закона за енергетиката предвиждат всички приходи, реализирани чрез търговете на квоти за емисии на парникови газове да се насочват за покриване на част от задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници.
ViaExpo