ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Нисковъглеродните технологии не са бързо решение

Нисковъглеродните технологии не са бързо решение
Публикувана на: 16/02/2012|03:02; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Драстичният преход към нисковъглеродни технологии, като вятърна и водна енергия, може да не доведе до намаляване на глобалното затопляне до края на този век. Това показва изследване на Intellectual Ventures и института „Карнеги“ в САЩ , цитирано от “Физорг”. Технологиите, които предлагат по-малко намаляване на парниковите газове, не могат да намалят значително рисковете за климата през следващите 100 години. Изследването посочва, че бързото въвеждане на технологии, които отделят малко въглеродни емисии, в началото дори ще увеличи емисиите на въглерод, защото са необходими големи количества енергия за строежа и инсталацията им. Тези емисии се натрупват и ще останат в атмосферата за продължителен период поради дългия живот на въглеродния двуокис (CO2). Това означава, че средната глобална температура на повърхността ще достигне дори по-високи нива, отколкото, ако продължавахме да използваме стандартните електроцентрали с въглища. Отлагането обаче просто не е опция – рисковете за вреди за околната среда ще бъдат много по-високи през втората половина на века, ако продължим да разчитаме на въглищата за добив на електроенергия. Изследователите са достигнали до тези изводи чрез прости математически модели, които отчитат ефекта от промяната на енергийните технологии върху концентрацията на парникови газове, баланса между излъчена и абсорбирана слънчева енергия и средните глобални температури. За основа на сравнението са използвани въглищата, защото те отделят най-големи количество парникови газове на единица произведена енергия – замяната им ще има най-големи ползи за климата. Те са сравнени с вятърни, ядрени, водни централи и други “зелени” технологии. Крайният извод е, че постигането на значителни промени в температурата спрямо базираната на въглища система ще отнеме по-голямата част от века и ще зависи от бързото и широко разполагане на смесица от различни видове източници на енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.