ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Подобряване на качеството на въздуха в Бургас

Подобряване на качеството на въздуха в Бургас
Публикувана на: 21/10/2013|07:10; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

В Бургас се отбелязва подобряване качеството на въздуха, съобщи за Радио „Фокус” - Бургас Маринета Николова, началник на общинския отдел “Екологични политики и програми”

„Данните от общинската мобилна станция за контрол качеството на въздуха показват, че ние бележим подобряване, т.е. намаляване нивата на замърсяване по отношение на фините прахови частици”, обясни тя. „Бележим подобряване в качеството на въздуха, в смисъл намаляване нивата на замърсяване”, отбеляза Николова. 

Фините прахови частици са една от малките фракции на общия прах, който се имитира във въздуха. Двата големи източника през летните месеца са основно автомобилният транспорт, а през зимните – и битовото отопление с твърди горива. Община Бургас целенасочено работи за намаляване на замърсяването на въздуха, уточни Николова. В тази връзка автобусния парк на общината е изцяло подновен, създават се велоалеи, ремонта на улиците и интензивното им миене. „Всичко това доведе до намаляване на замърсяването с фини прахови частици от автомобилния транспорт”, посочи тя. 

Фините прахови частици са основните замърсители на въздуха в Бургас. „Това е проблемът, с който трябва да се справим. Нямаме превишение по нито един от останалите контролирани замърсители на въздуха”, каза още Николова. Мобилната станция контролира нивата на серния диоксид, азотните оксиди, озон, бензен, сяроводорода и др. 

„Има дни, в които се регистрира превишение на среднодневните норми на фините прахови частици, но като средногодишна норма законодателството определя 40 микрограма на кубичен метър, към днешна дата средната стойност за Бургас е около 31 микрограма, т.е. не превишаваме годишните норми”, каза тя. 

Мобилната лаборатория в Бургас продължава да бъде единствената общинска станция в страната. От април 2011 година тя е била разполагана на 61 различни позиции. Това са всички жилищни райони, квартали и комплекси на Бургас. Целта й е да се установи качеството на въздуха и да се предприемат съответните мерки за решаване проблеми, там където съществуват. От днес станцията е в квартал Банево, където ще остане до края на месеца. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.