ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2014 г.

Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2014 г.
Публикувана на: 23/10/2013|01:10; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
 Министерството на финансите публикува днес на сайта си проекта за държавен бюджет за 2014 г. Както беше оповестено и по-рано той е разчетен при очакван реален растеж на икономиката от 1.8% и годишна инфлация от 1.8%. Безработицата се очаква да е 12.6% при 12.9% през тази година. Прогнозата на Министерството на финансите е брутният вътрешен продукт (БВП) да достигне до 81.582 млрд. лева. Очакваните приходи са 30.886 млрд. лв. (37,9% от БВП и с 501.2 млн. лв. повече, отколкото през тази). Разходите са в размер на 32.358 млрд. лв. (39.7% от БВП и с 380.1 млн. лв. повече от 2013 г.).Заложеният дефицит е 1.8% от БВП или 1.472 млрд. лв. в номинално изражение. През 2014 г. се предвижда дългът да достигне 18 млрд. лв., с 3.4 млрд. лв. над очакваното към края на 2013 година. Министерството уверява, че още в началото на 2015 г. дългът съществено ще намалее заради предстоящо плащане на около 1.7 млрд. лева по емитирани през 2002 г. глобални доларови облигации. Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4.5 млрд. лв.Ключови политикиПравителството предвижда 500 млн. лв. за нова публична инвестиционна програма, наречена  "Растеж и устойчиво развитие на регионите". При избора на проекти за финансиране ще се прилага конкурентният принцип, при който министерствата и общините ще се състезават за финансиране, а така се очаква да се подобри качеството на бюджетните предложения, а разходите да се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти.За просветата са предвидени 100 млн. лв., които ще отидат основно за реформа на професионалното образование. Основният фокус ще е разширен като освен учениците ще се набляга и на уменията на преподавателите, ще се внедрява електронно обучение, ще се повишава достъпът и престижът на това обучение, ще се градят връзки с бизнеса. Част от парите ще се насочат и към малки училища и детски градини, за превенция на отпадането на учениците и за стимулиране и задържане на педагогическите кадри в професията.Социалната политика, за която са отделени 355 млн. повече, а общият размер на финансирането надхвърля 11 млрд. лв., ще е насочена към намаляването на бедността. Месечната добавка за деца с увреждания става 240 лв., обезщетението за отглеждане на малко дете ще е 340 лв., повече хора ще имат право на енергийни помощи.Публикуваният проект потвърждава обещаното замразяване на пенсионната възраст, увеличаването на пенсиите с 3% от 1 юли, нарастването на тавана на пенсиите от същата дата от 770 лв. на 840 лв. В областта на здравеопазването правителството планира нова законодателна рамка и демонополизация на здравното осигуряване. Част от парите от здравни вноски ще се отделят за   създаването на втори стълб в здравното осигуряване. Осигурено е финансиране за реформи в здравното министерство и подобряване на спешната помощ (подмяна на линейките), ще се увеличи и заплащането на медицинския персонал (в психиатричните болници), обещава финансовото министерство. Ще бъде върната и системата на централизирани търгове при снабдяването с лекарства. Някои болници в отдалечени райони ще бъдат подпомагани от държавата. От проекта се вижда, че предвидената субсидия за "Български пощи" е 12.5 млн. лв., а не 22 млн. лв., за колкото синдикатите претендират.  В областта на енергетиката кабинетът заявява желание да се постигне по-чисто и ефективно производство на енергия чрез разгръщане на възобновяеми източници на енергия и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни източници. Кабинетът ще се стреми да ограничи външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на енергийните доставки и към либерализиране на енергийния пазар Приоритет на бюджета за догодина е оптимизацията на администрацията. Разходите ще се определят от резултатите и ползите, от по-качествени услуги на по-ниска цена и по-голяма стегнатост на администрацията.  Основният приоритет на данъчната политика е запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.