ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Какво е значението на земеделието в нашия живот?

Какво е значението на земеделието в нашия живот?
Публикувана на: 23/10/2013|03:10; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот

От храната, която ядем, до дрехите, които носим — продуктите, създадени от европейските фермери, са навсякъде около нас. С нова кампания ще се повишава осведомеността за значението на селското стопанство в нашето ежедневие.

В ЕС има около 12 милиона земеделски стопани на пълно работно време, а около 36 милиона други работни места зависят пряко от европейското селско стопанство. Същевременно проучвания показват, че градското население в Европа се чувства все по-откъснато от живота в селските райони и земеделието. Европейският съюз иска да противодейства на тази тенденция с кампанията „Да се погрижим за корените си“, чрез която се стреми да подчертае колко важно е земеделието и как Съюзът го подкрепя със своите политики.

Не само храна

Акцент в кампанията е широкият спектър от продукти, които зависят от европейското селско стопанство. От френски сирена в нашите хладилници и италианска вълна в нашите пуловери до холандски лалета на масите ни — резултатите от труда на европейските фермери са навсякъде. Освен да се насочи вниманието към това, което земеделските стопани произвеждат, кампанията има за цел и да се подчертае значението на селското стопанство в други области като стимулиране на растежа в селските общности, опазване на околната среда и природните ландшафти на Европа и др.

Уебсайтът на кампанията — Да се погрижим за корените си — съдържа информация за политиките на ЕС в областта на земеделието и материали за фермери и учители, които искат да обяснят повече за това, което правят, и за начините, по които помага ЕС. Ще се състоят и различни прояви, които ще дадат възможност на хората да научат повече за европейското селско стопанство.

Защо говорим за селскостопанската политика сега?

През юли бе постигнато споразумение за промени в селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. нататък. Общата селскостопанска политика, или ОСП, има за цел да се гарантира поминъкът на земеделските стопани, като в същото време на европейците се осигурява качествена храна на разумни цени.

С промените в политиката се цели постигане на по-голяма справедливост в областта на селското стопанство чрез по-равномерно разпределяне на средствата в ЕС. Освен това ще има финансиране в помощ на новото поколение млади фермери и за повишаване на екологосъобразността на земеделието.

Какво е значението на земеделието в нашия живот?
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10440
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.