ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Национален план за управление на утайките от ПСОВ

Национален план за управление на утайките от ПСОВ
Публикувана на: 03/11/2013|06:11; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Стратегическите цели за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води до 2020 година, бяха обсъдени на двудневен семинарМинистерството на околната среда и водите беше домакин на двудневен семинар на тема „Национално планиране на управлението на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в България”, който бе открит от заместник - министър Чавдар Георгиев. „България като държава-членка на  ЕС, разполага с добре транспонирано законодателство в областта на управление на отпадъците и се стреми да прилага в реални условия изискванията на нормативната уредба. Управлението на утайките от пречиствателните станции не може да се разглежда отделно и независимо, а само в контекста на общото управление на отпадъците в нашата страна“, каза по време на откриването на семинара заместник - министърът Чавдар Георгиев. В работата му взеха участие представители на Федерална Агенция по околна среда на Германия, експерти от МОСВ, РИОСВ, браншови организации, бизнеса, специалисти и учени в областта на управление на водите и утайките.  Семинарът е част от българо-немски проект „Разработване на Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в България, техническо ръководство за управление на утайките (най-добри налични технологии – ННТ) и ръководството за изработване на програми за управление на утайките на  пречиствателните станции за отпадъчни води“.  Целта на семинара е да се обсъдят стратегическите цели за развитието в областта на управление на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води до 2020 година, както и възможни технологични решения за тяхното третиране и възможности за финансирането им.     Темите, които предизвикаха интерес сред гостите и участниците бяха включени в три основни  панела : Политики на ЕС по управление на утайките от ПСОВ и прилагане на европейското законодателство на национално ниво; Оползотворяване на утайките от ПСОВ-добри практики; Финансиране, инфраструктура и бъдещи стъпки по управление на утайките от ПСОВ. По време на семинара бяха представени проектите на Национален план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води, техническо ръководство за управление на утайките и ръководство за изготвяне на програми за управление на утайките от  пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация. Поставените цели в Националния план и мерките, заложени в Плана за действия отговарят на съвременните тенденции и изисквания на законодателството по управление на отпадъците. Те са документи, които ще поставят основата на устойчива система за третиране на утайките, насочена към оползотворяване и рециклирането им. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.