ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До 2050 г. търсенето на прясна вода ще нарасне с 55%

До 2050 г. търсенето на прясна вода ще нарасне с 55%
Публикувана на: 12/03/2012|04:03; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
До 2050 г. населението на Земята вероятно ще достигне 9 млрд. души, като това е увеличение с около 2 млрд. Прогнозите сочат, че търсенето на сладка вода в световен мащаб ще се увеличи с 55%, а от земеделието, което вече я използва около 70%, ще се увеличи с 19%. Това се казва в доклад на ООН, цитиран от Ройтерс. Сладката вода не се използва устойчиво, твърди генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова в комюнике. Точната информация остава разпокъсана, управлението е фрагментирано и бъдещето става все по-несигурно, а рисковете се очаква да се задълбочат, допълва Бокова, цитирана от БГНЕС. Докладът представлява акцент на Световния форум за водата, който се провежда във френския град Марсилия. В документа се предупреждава, че под земята се е извършила "тиха революция", тъй като количеството вода, извличано под повърхността на земята, е нараснало три пъти през последните 50 години и по този начин буферът срещу сушата е бил премахнат. Проблемът с недостига на сладка вода през ХХІ в. е парадоксален според експертите, защото достигаме технологични върхове, а в същото време хора умират от липсата на прясна и безопасна вода. Недостигът на вода ще засегне 44 милиона европейци до 70-те години на XXI век в сравнение с 16 милиона души в днешно време. По данни на ООН всяка година около 1,5 млн. деца под 5-годишна възраст умират от болести, свързани с водата и хигиената. Всеки ден около 2 млн. тона отпадъци се изхвърлят във водните басейни, а в развиващите се страни 70% от индустриалните отпадъци се изпускат във водите, без да са претърпели никаква обработка. За ефективна борба с проблемите, свързани с водните ресурси, през 2003 г. Организацията на обединените нации създаде механизъм „ООН - води“. Мерки за опазването на водата се предприемат още от 1970 г., а през 2000 г. беше приета Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), чрез която се въвеждат правила за опазване и възстановяване на чистите води в Европа и за тяхното устойчиво потребяване в дългосрочен план. Основната цел на директивата е до 2015 г. всички води на територията на общността – реки, езера, морета, потоци и подпочвени води, да са в добро състояние. Постигането й обаче е затруднено от високите нива на замърсяване и големите количества ресурс, които се потребяват от земеделието и индустриалния сектор. В Азия живеят 60% от световното население, но там се намират само 1/3 от водните ресурси, отбелязват още авторите на доклада на ООН. Отделно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикувано неотдавна, прогнозира, че над 40% от световното население вероятно ще живее близо до водни басейни, подложени на натиск. Близо 884 млн. души по света нямат достъп до чиста вода дори за пиене. В доклада се отбелязва също, че заради ограниченото снабдяване политиците ще трябва да управляват по-добре конкурентните искания на земеделците, производителите на енергия и хората, търсещи питейна вода и вода за санитарни нужди.Планът за запазване на европейските водни ресурси за 2012 г. на ЕС цели да подобри европейската политика в тази област и да осигури устойчив баланс между потреблението и наличието на ресурс. Данни на ЕК сочат, че приблизително 60% от територията на общността са разположени край реки, които пресичат най-малко една национална граница, а във всички държави членки освен Кипър и Малта има поне един международен район на речен басейн. България е сочена като държава във „воден стрес“Към 2008 г. страната ни е разполагала 16,685 куб. м общи ресурси на прясна вода без река Дунав. С Дунав обемът се увеличава до 105,364 куб. м. Постоянните ресурси от прясна вода възлизат на 7316 куб. м без река Дунав, а с нея – 76 302 куб. м. Данните са за периода 1974-2010 г. и се базират на средногодишния отток, измерен в 34 хидрометеорологични станции.Освен Закон за водите у нас действат още планове за управление на речните басейни, а предстои и актуализирането на приетата през 2004 г. Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор. Засега за нея е известно, че единен орган ще управлява водните ресурси в цялата страна. Необходимо е увеличаване на инвестициите за подобряване състояние на водните ресурси и целенасочена и последователна политика за опазването им. Това са само част от мерките, които страната ни трябва да предприеме, за да избегне водна криза. България вече е сочена като част от категорията държави в така наречения воден стрес. В същото време водните ни басейни често са превръщани в сметища и вместо във водата да възниква живот, животът във водата постепенно умира, коментират експерти.