ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕК: Държавна намеса в енергетиката само доколкото не пречи на свободния пазар

ЕК: Държавна намеса в енергетиката само доколкото не пречи на свободния пазар
Публикувана на: 05/11/2013|03:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕК: Държавна намеса в енергетиката само доколкото не пречи на свободния пазар
Общият енергиен пазар на ЕС е изключително важен за гарантирането на енергия на поносими цени и за борбата с климатичните промени. В някои много специфични случаи може да е необходима държавна намеса за постигането на конкретни цели, но тя трябва да бъде балансирана и да взема предвид разходите и потенциалното влияние върху функционирането на свободния пазар. Това се посочва в разпространените във вторник от Европейската комисия (ЕК) насоки. Комисията уточнява, че тези насоки не са юридически обвързващ документ, но изложените принципи ще бъдат използвани при оценките на ЕК относно държавни намеси в енергетиката (например схеми за подкрепа на възобновяемата енергия). Комисията също така ще обсъди възможността за бъдещи законови актове, които да осигурят пълното спазване на тези принципи. Ако публичната намеса не е внимателно обмислена, тя може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени както за домакинствата, така и за бизнеса. Именно затова, целта на документа е да даде на държавите членки на ЕС нужната информация, насоки и примери за добри практики, които да послужат за основа на съответните национални схеми. Мерки за подкрепа на възобновяемата енергия Възобновяемата енергия – както вятърна, така и слънчева, дълго време беше развиваща се технология, която имаше нужда от държавна подкрепа за развитието си. Технологичният прогрес, увеличената продукция на соларни панели и съответно намаляващите им цени накараха много държави-членки да започнат реформиране на своите схеми за подпомагане на възобновяемата енергия, посочва еврокомисията, след което дава примери за най-добрите практики, от които държавите, планиращи подобни реформи, могат да се поучат. Финансовата подкрепа трябва да е ограничена до ниво, гарантиращо конкурентоспособността на възобновяемата енергия. Схемите за подкрепа трябва да бъдат гъвкави и да реагират на спадащите производствени разходи. Продукцията от вече утвърдените технологии трябва постепенно да бъде обвързана с цените на свободния пазар, а в бъдеще цялата подкрепа трябва да бъде оттеглена. Правителствата трябва да избягват необявени или влизащи в сила със задна дата промени в схемите. Трябва да се вземат предвид разбираемите очаквания на инвеститорите за възвръщаемост от направените вложения. Държавите-членки трябва да планират своите енергийни стратегии така, че да гарантират ниски цени за потребителите – както за потребяваната енергия, така и за дължимите такси. Резервни мощности Понякога слънцето не грее и няма вятър, но нуждата от електричество остава. Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници засилва предизвикателството. По тази причина вече в няколко държави-членки тече дискусия как да се организират и финансират резервни мощности - например ТЕЦ и газови централи, които лесно могат да бъдат пускани и спирани. Комисията предлага насоки за това как тези резервни мощности да бъдат организирани по-ефективно, възползвайки се от предимствата на европейския енергиен пазар. Преди да вземат решение за механизми за допълнителен производствен капацитет, правителствата трябва първо да анализират причините за недостатъчната генерация На второ място, трябва да бъдат премахнати всякакви елементи, които пречат на пазара да осигури необходимата енергия. Такива елементи могат да бъдат: регулираните цени, твърде високите субсидии за възобновяема енергия. Правителствата също така трябва да създадат условия, гарантиращи, че производителите на електричество от възобновяеми източници реагират на сигналите на пазара. Гъвкавостта на търсенето, например чрез въвеждането на няколко различни тарифи, стимулиращи консумацията на енергия извън най-натоварените часови зони, също трябва да бъде поощрявана. При планирането на всяка резервна мощност трябва да се взема предвид не само ситуацията на националния пазар, но и общоевропейската перспектива.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.