ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Съвременните биогаз технологии се основават на „мокра ферментация“

Съвременните биогаз технологии се основават на „мокра ферментация“
Публикувана на: 06/03/2012|04:03; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Досега биогаз технологиите бяха концентрирани основно в „течна (мокра) ферментация” при фермерските и общинските биоотпадъци. Преработката на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ с високо съдържание на сухо вещество (като царевичен силаж например) или твърди битови отпадъци /ТБО/ беше силно затруднена. Патентованият от BEKON процес на „суха ферментация” дава възможност за добив на биогаз от органични отпадъци с високо съдържание на сухо вещество, без да се налага те да се „втечняват”. Този метод дава възможност за ферментация на биоотпадъци с до 50% съдържание на сухо вещество. Органичната материя, или биоотпадъците, складирана в специални бетонни съоръжения за фермент, се полива на принципа на дъждовална система с вече ферментирала течност, която съдържа така наречените огладнели бактерии. Това се извършва в условията на безкислородна среда. Процесът не изисква допълнително разбъркване, помпане или добавяне на нов материал. Излишната течност се събира чрез дренаж и се складира в резервоар, където, ако е необходимо, се подгрява и може да бъде използвана отново за разпръскване върху биоотпадъците. Ферментацията се извършва при подходяща температура от порядъка на 34-37 градуса по Целзий, която се поддържа чрез вградена в пода и стените отоплителна инсталация. Полученият при ферментацията биогаз, който се състои основно от до 65% метан CH4 и до 35% въглероден двуокис CO2, се подава към когенератор. Чрез когенератора, който представлява газов двигател, присъединен към електрогенератор и оборудван с топлообменници на димните газове и на охлаждането на маслото, биогазът се преобразува в използваема електро- и топлоенергия. Постоянното производство на биогаз се гарантира от едновременната работа на съоръженията за ферментация, които са минимум 4. След приключване на процеса на ферментация и пълното разграждане на биоматерията инертният вече материал се изважда от съоръженията за ферментация за следваща преработка и сепариране на ферометали, стъкло, висококачествен хумус, пластмаси, хартия, дървесина и други използваеми фракции. Методът на BEKON е едностепенен и непрекъснат процес. Различните етапи на разпадане на биоматерията - хидролизата, образуването на киселини и метан, се извършват в едно и също съоръжение за ферментация. Процесът е непрекъснат, защото не се добавя или отнема материал и биоотпадъците остават в специалните съоръжения до края на процеса на така нареченото изтляване. При сухата ферментация биоотпадъците не трябва да са в течна фаза, както е при „течната (мокра) ферментация“. Те се овлажняват постоянно с тяхната собствена ферментирала течност, което гарантира идеални условия за развитие на необходимите бактерии. Температурата се поддържа съобразно моментните условия на процеса, като е възможно и добавяне на вещества за подобряване на резултатите от процеса. Технологията е по-опростена и надеждна от тази на течната ферментация. Инсталацията на BEKON няма подвижни части и цената за поддръжка и персонал е ниска. Консумираната енергия в процеса също е малко и това го прави удобен за третиране на биомаса с високо съдържание на сухо вещество и дървесина, пластмаса, пясък, гума и други. Процесите в инсталациите за суха ферментация на BEKON са компютърно управляеми и наблюдавани. Промените в циклите на оросяване, температурата, както и параметрите на биогаза се регулират поотделно за всяко от съоръженията за ферментация. Постоянното наблюдение и контролиране на параметрите позволяват оптимизиране на процеса и вследствие на това – висок и надежден добив на биогаз. Експлозии по време на фазата на преминаване на средата от метан към въздух са невъзможни. По време на изпразването и пълненето на съоръженията за ферментация специална вакуумна система осигурява постоянен приток на пресен въздух и проветряване на ферментационната клетка.