ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Опазване и устойчиво развитие на Седемте рилски езера

Опазване и устойчиво развитие на Седемте рилски езера
Публикувана на: 09/11/2013|05:11; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Заместник - министър Атанас Костадинов участва в кръгла маса на тема „Опазване и устойчиво развитие на Седемте рилски езера“Заместник - министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов взе участие в кръгла маса на тема „Опазване и устойчиво развитие на Седемте рилски езера“. В работата й се включиха учени, експерти, представители на Национален парк Рила, на МОСВ и на неправителствения сектор.  В  обръщение към участниците, зам.-министърът каза: „За нас е твърдо убеждението, че това е форматът, в който всички гледни точки трябва да бъдат казани, за да се имат впредвид при вземане на определено решение. Бързите, спешните, палиативните решения водят към неустойчив вариант на управление на процесите в околната среда, отколкото да са някакъв принос. Твърдо сме убедени и залагаме на устойчив подход при решаване на всички подобни проблеми.“ Заместник- министър Костадинов посочи още, че  „устойчивото развитие е базирано поне на три компонента – на икономическите, на социалните и екологичните императиви, т.е всяка икономическа инициатива и инвестиция трябва да има своя социален елемент, но единствено и само в рамките на опазване на околната среда, съобразено със законите, целите, принципите  и задачите на опазване на биологичното разнообразие.“ По време на кръглата маса бяха представени презентации, видео материали и фотоснимки, които посочиха проблемите зони за местността на Седемте рилски езера. Участниците в кръглата маса направиха изводи и предложения за  създаване на механизми за  урегулиране на потока на туристи , както и на препоръки за спешни мерки за отстраняване на нанесените щети. Очертана бе и  ролята на институциите и местните власти при опазване на природните богатства в рамките на европейските директиви. „Ние нямаме ли ясни принципи и ориентири, които да  разпишем и да ги спазваме, където е задачата и ролята на държавните институции по отношение на контрола и мониторинга, няма да има голям напредък“, каза в заключение още зам. - министър Костадинов. 

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.