ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Компании намаляват въглеродния си отпечатък с виртуални срещи

Компании намаляват въглеродния си отпечатък с виртуални срещи
Публикувана на: 09/06/2012|11:06; Източник: kaldata.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Една фирма може да направи много, за да намали потреблението си на енергия, а заедно с него и въглеродния си отпечатък върху околната среда. Може да снабди сградите си с изолация, да рециклира продуктите, които използва и да замени осветителните си тела с енергоспестяващи. Може би малко пренебрегнат...