ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Пивоварните в Европа спестили въглеродни газове колкото от 175 хил. автомобила

Пивоварните в Европа спестили въглеродни газове колкото от 175 хил. автомобила
Публикувана на: 06/06/2012|01:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Европейските пивоварни са дали съществен принос в устойчивото развитие на околната среда, намаляването на изхвърляните парникови газова и повишаване на енергийната ефективност. Това сочи независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти. Направените заключения са на база получени данни от 156 компании, които произвеждат 62% от бирата в Европах и имат над 40 хиляди вида и марки бира. С въведените от пивоварните иновации в производството само през 2010 г. те са спестили 8 млрд. литра вода, а тя представлява около 90 на сто от състава на бирата. Според различните технологии в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2.5 до 6.5 литра вода. В България се използват около 4.5 литра при средни за Европа 4.2 литра.   Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира. Спестените през 2010 г. 8 млрд. литра вода са достатъчно количество за производствения процес на още 32 средни по размер пивоварни с капацитет от 500 000 хектолитра годишно.   В периода от 2008 до 2010 година пивоварите са изразходвали и с 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, което е намалило въглеродните емисии със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати километра. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.   Продължава използването на вторични продукти от пивоварството като фураж в животновъдството. Само за 2010 г. са оползотворени 6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз.   Отчетените в доклада количества зелена енергия са със 7% повече от 2008 г. Опаковките са от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали, сочи още анализът.