ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕП: По-ефективно използване на ресурсите стимулира растежа

ЕП: По-ефективно използване  на ресурсите стимулира растежа
Публикувана на: 29/05/2012|03:05; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
ЕС трябва да използва ресурсите, с които разполага, по‑ефективно в името на бъдещия икономически растеж и опазването на околната среда според резолюция, приета наскоро от Европейския парламент /ЕП/, съобщи darikfinance.bg. На фона на твърдата позиция на Германия против даването на допълнителни средства за стимулиране на европейската икономика политиците от ЕС са принудени да търсят други начини за ускоряване на икономическия растеж на региона. Така се стигна до концепцията, че по-ефективното използване на ресурсите ще стимулира икономиката на общността. Ценните материали трябва да се рециклират, вместо да се депонират или изгарят, а данъчното облагане трябва да санкционира разхищаването на ресурси, за да спомогне за увеличаването на конкурентоспособността на ЕС, считат евродепутатите. Мерките по-скоро трябва да бъдат не рестриктивни, а насърчителни, защото именно по този начин, чрез стимули, се постига ефект на възпитаване на култура, която води до генериране на правила, които именно в резултат на възпитаваната култура се спазват. Това е правилният път, който вече дава резултати, убедени са експертите. Резолюцията на Европейския парламент призовава за постепенно спиране на депонирането на отпадъци и настоява комисията да направи предложения в този смисъл от края на 2014 г. Комисията трябва също и да преразгледа целите за рециклиране до 2020 г., заложени в Рамковата директива за отпадъците, и да гарантира, че до края на това десетилетие вече няма да се изгарят отпадъците, които могат да бъдат рециклирани или компостирани, подчертават експертите. Ключовата дума е „разхищение“, макар че говорим за отпадъци, защото отпадъкът всъщност не е боклук, а суровина, която може да се използва, а в зависимост от специфичните му качества той може да се използва и многократно. Индустрията и потребителите в ЕС могат само да спечелят от по-добре проектирани продукти, смятат членовете на ЕП, които искат комисията да предложи актуализация на Директивата за екодизайн, така че обхватът й да бъде разширен с продукти, които не използват електрическа енергия, както и да се включат нови изисквания за по-голяма дълготрайност, рециклируемост и ремонт на стоките. Етикетите трябва да информират потребителите за използваните ресурси и въздействието върху околната среда и това да е задължително правило, считат експертите.Европарламентът призова още държавите членки да преминат към екологично данъчно облагане, което според депутатите ще позволи намаляването на други данъци, като например тези върху труда. Стимули, като например намаляването на ДДС върху някои вторични материали, също могат да помогнат за коригиране на пазарните дефекти и насърчаване на иновациите.Членовете на ЕП настояват комисията и държавите членки да представят планове за постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии до 2020 г. Публичният сектор може да има и допълнителна роля посредством затягането на правилата за „зелени“ обществени поръчки според депутатите, които призоваха комисията да направи преглед на прилагането на екологичните клаузи при финансираните от ЕС проекти. С цел да подобрят използването на ресурсите депутатите призоваха комисията да създаде съвместни работни групи за разработването на европейски планове за действие във връзка с ефективното използване на ресурсите в областите на производството на храни и напитки, жилищното строителство и мобилността.