ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

С е-фактури "Глобул" спести 86 тона хартия през 2011 г.

С е-фактури
Публикувана на: 09/05/2012|01:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Общо 86 тона хартия е спестил мобилният оператор "Глобул" през миналата година благодарение на преминаването на над една трета от клиентите му към електронни фактури, презареждането на предплатените услуги с електронни ваучери и др. Само от отказ от хартиена фактура спестените количества са се увеличили с 60 на сто, съобщиха от телекома в сряда. През 2011 г. над 34 % от абонатите на оператора не са ползвали хартиена фактура в сравнение с 24 на сто година по-рано. Освен това, 26% от презарежданията на предплатени b-connect ваучери през миналата година са направени по електронен път, благодарение на което са спестени близо 6 тона хартия.   "Глобул" е първият български оператор, който измерва екологичния отпечатък от всички аспекти на дейността си и прилага комплекс от мерки за ограничаването му. Компанията въведе редица инициативи с цел намаляване консумацията на енергия и ограничаване на количеството въглеродни емисии, отделяни в атмосферата. Въпреки увеличението на трафика в мрежата на оператора и нарасналото потребление на енергия през изминалата година вследствие на неблагоприятните климатични условия, парниковите емисии от дейността на компанията за 2011 г. са се увеличили само с 3,2%, което е минимален процент в сравнение със световната тенденция за ръст на CO2 емисии в сферата на информационните и комуникационните технологии, посочват от дружеството.   Чрез проекти за повишаване на енергийната ефективност в мрежата от базови станции на оператора, през 2011 г. консумираното дизелово гориво от станциите, които не са включени в електрическата мрежа, е с 12% по-малко в сравнение с миналата година, а количеството отпадъчни смазочни масла е намаляло с 34% на годишна база.   През миналата година "Глобул" стана и собственик на един от първите електромобили в България, с което затвърди имиджа си на екологично отговорна компания. В резултат от всички усилия на компанията в областта на екологичната устойчивост, 75% от българските потребители възприемат компанията като "зеления оператор на България” съгласно представително маркетингово проучване за 2011 г.