ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

МИЕ не отстъпи пред протеста за "зелената енергия"

МИЕ не отстъпи пред протеста за
Публикувана на: 02/12/2013|04:12; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. Такса в размер на 20% от преференциалната цена при задължително изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърна и слънчева енергия на регулиран пазар, се прилага и от други европейски законодателства. Дори с ретроспективно действие като Чехия, където е въведен данък върху преференциалните цени от 26 до 28%, и Гърция – 30 %. Мерки, свързани с реформиране на схемата за подпомагане на възобновяемата енергия, са предприети от Италия, Испания, Румъния и Обединеното Кралство. Т...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.