ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Хиляди миньори и заети в ТЕЦ-ове остават без работа след 2018 г.

Хиляди миньори и заети в ТЕЦ-ове остават без работа след 2018 г.
Публикувана на: 21/11/2013|01:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Хиляди миньори и заети в ТЕЦ-ове остават без работа след 2018 г.
Хиляди миньори и заети във електроцентралите на въглища ще останат без работа след 2018 г., когато трябва да бъдат затворени ТЕЦ-овете, които не отговарят на европейските екоизисквания, а и заради намаляващото енергопотребление в страната и затова държавата отсега трябва да изготви алтернативни варианти за работа на тези хора. Това предупреди в четвъртък екоорганизацията "За Земята", която представи пред журналисти доклад за икономическите и енергийни алтернативи за регионите в България, развиващи въглищна индустрия.   През последните години България се намира в ситуация, в която производствените мощности надхвърлят консумираната електрическа енергия и поне от 2003 г. се наблюдава трайна тенденция за спад в търсенето и за вътрешни нужди, пише докладът. Според посочените в него данни през 2012 г. крайното потребление на електроенергия в страната е било 32.5 тераватчаса, което е с 2.3% по-малко в сравнение с 2011 г.   На фона на спадащата вътрешна консумация на ток и доскоро замразения износ на електроенергия, страната ни е длъжна да развива в бързи темпове енергийната си ефективност съгласно евроангажиментите си. До 2020 година за производството на единица продукт у нас трябва да се ползва наполовина по-малко енергия. Реално от 2008 г. до 2012 г. страната ни от мерки за енергийна ефективност е спестявала по 5.2 тераватчаса годишно. Потенциалът е през 2016 г. икономиите на енергия да станат 7.3 тераватчаса, посочват от "За Земята".   При това положение ще станат излишни част от инсталираните мощности и логично е да се спрат най-замърсяващите околната среда източници, които са въглищните централи без съоръжения за пречистване на изхвърляните във въздуха газове.   Сдружението припомни, че тази година Европейската комисия започна процедура срещу България за неспазване на тавани на емисиите серен, азотен окис и фини прахови частици. През август 2013 г. правителството оповести, че има план за справяне с проблема, който обаче остана недостъпен за обществото. Все пак министрите на икономиката и енергетиката и околната среда и водите в интервюта посочиха основните замърсители – въглищните централи и обявиха, че приблизително 2500 МВ от ТЕЦ на въглища ще излязат от енергийната ни система до 2018 г., между които ТЕЦ "Варна“, "Бобов дол“, "Брикел“ и "Марица-3“, припомня екоорганизацията   Така според нея са застрашени работните места във въглищните централи и мините. По данни на Националния статистически институт в мините работят около 13 хил. души, докато за заетите в ТЕЦ-овете се оказва, че НСИ, икономическото и социалното министерства нямат информация.   От "За Земята" смятат, че работещите на засегнатите места може да се пренасочат към сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където за сравнение в момента работят 12 хил. души, а при размразяване на инвестициите в зелени централи ще се осигури работа на още около 15 хил. души. В същото време секторът за повишаване на енергийната ефективност чрез саниране на обществени сгради и жилища генерира все повече заетост и според организацията са налице алтернативи за работа. Тя обаче е притеснена от липсата на стратегии за плавен преход и преквалификация, когато е необходима, още повече при положение, че държавните институции нямат данни за работещите във въглищните централи.   "Целенасочени политики за преквалификация и разнообразяване на икономическите дейности могат плавно да пренасочат заетостта от въглищния сектор към възобновяема енергия, енергийна ефективност и други сектори, без да остават хора на улицата. За да се случи това е необходимо държавата, синдикати и неправителствени организац да работят съвместно в тази посока”, посочи Ивайло Попов от организацията.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.