Покажи Страниците

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Публикувана на08/01/2014|05:01; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България през 2012 г. е достигнало дял от 17,7%. Това изпреварва предвижданията и заложените европейски цели, показват изчисления, направени по проект, финансиран от Европейската комисия.
ViaExpo