Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници

Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Публикувана на: 08/01/2014|05:01; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Една пета от енергията на България идва от възобновяеми енергийни източници
Потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България през 2012 г. е достигнало дял от 17,7%. Това изпреварва предвижданията и заложените европейски цели, показват изчисления, направени по проект, финансиран от Европейската комисия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.