ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Облекчават административни режими по ЗЕВИ и ЗЕЕ

Облекчават административни режими по ЗЕВИ и ЗЕЕ
Публикувана на: 08/01/2014|11:01; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ) и Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), с които ще се облекчат администрирани режими. Предложението е в изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване...
Облекчават административни режими по ЗЕВИ и ЗЕЕ
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/10746/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.