ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Кандидат да прави борса за ток оспорва лиценз на държавния преносен оператор

Кандидат да прави борса за ток оспорва лиценз на държавния преносен оператор
Публикувана на: 21/01/2014|07:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Частното дружество "Българска Енергийна Борса", което иска от държавния енергиен регулатор лиценз за организиране на борса за търговия с електроенергия, обжалва пред Върховния административен съд получената от държавния "Електоренергиен системен оператор" (ЕСО) лиценз за пренос на ток. Също така е сезирана Европейската комисия за това, че документът е даден в нарушение на процедурните правила , в противоречие с материалния закон и европейските директиви, съобщиха от "Българска енергийна борса", в която акционери са "Енергоремонт Холдинг", Камарата на строителите и Иван Жеков. Дружеството посочва, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала разрешителното на ЕСО, без да има решение на министъра на икономиката и енергетиката, посочвайки, че такова не е нужно, което според частната фирма се изисква по закон. Тя смята също, че регулаторът е дал лицензията без да са изпълнени изискванията да предостави документи за собственост на активи, които ЕСО все още не е получил заради не приключилото му отделяне от НЕК. Също така комисията не е приела правилата за търговия се електрическа енергия, на чиято база да се определят технологичните разходи за всеки период на сетълмент от преносната мрежа, което също е условие за лицензиране. Тъй като ЕСО е собственост на "Българския енергиен холдинг"(БЕХ) заедно с други дружества с лицензи за производство и търговия на електроенергия се погазват европейските директиви. Те не допускат едни и същи лица да контролират предприятие за производство или доставка на електроенергия и да контролират преносна система или неин оператор, както е в случая в БЕХ. Затова дружеството смята, че са налице условия за завеждане на дело от страна на Европейския съюз срещу държавата България за нарушение на задължения, поети с подписания договор за функционирането на Европейския съюз.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.