ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Брюксел представи нови цели за климата и енергетиката до 2030 г.

Брюксел представи нови цели за климата и енергетиката до 2030 г.
Публикувана на: 22/01/2014|06:01; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Брюксел представи нови цели за климата и енергетиката до 2030 г.
Намаляване на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия Европейски съюз делът на енергията от възобновяеми източници да е най-малко 27%, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова система за управление и нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система. Това са основните положения в новата рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., представена днес от...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.