Покажи Страниците

Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК

Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК
Публикувана на27/01/2014|05:01; Източник: dobrichonline.com; Категория: Соларна енергия
Във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, от електроразпределителното дружество заявяват, че стриктно спазват законовите изисквания и не допускат ситуации на неравностойно третиране или неоснователно забавяне присъединяването на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Енерго-Про възрази срещу решението на КЗК
Към цялата новина: http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=21535
ViaExpo