ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Отравяне на околната среда.

Отравяне на околната среда.
Публикувана на: 11/03/2014|08:03; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Отравяне на околната среда.
Повечето хора днес чувстват (но едва ли го осъзнават достатъчно задълбочено), че нещата със света не са такива, каквито трябва да са - вълнения, проблеми, катаклизми... Фактически, всички човешки нещастия си имат причина и тя се нарича лошо отношение към околната среда. Замърсяването на заобикалящата ни природа е сложен многообразен и опасен за живота процес, тъй като отпадъците от производствата се оказват там, където преди не им е мястото. Голяма част от тях са доста химически активни и по този начин са способни да взаимодействат с молекулите, влизащи в състава на тъканите на живите организми или да предизвикват активно окисление въздушната среда. И това взаимодействие се оказва отровно за околната среда, при това - особено що се отнася до живите организми. По този начин се предизвиква един вид самоотравяне и нарушаване на естествения баланс в околната среда.-----------------© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!