Покажи Страниците

България постигна ВЕИ целите

България постигна ВЕИ целите
Публикувана на11/03/2014|09:03; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Целта е след шест години 20% от използваната енергия в ЕС да бъде от възобновяеми източници (вода, вятър, слънце). Поставените цели пред всяка от държавите от ЕС са съобразени с възможностите и икономическото й развитие.
ViaExpo