ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора
Публикувана на: 22/03/2014|12:03; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Област Стара Загора е разположена в центъра на България. Географското положение е благоприятно за предприятията, то осигурява естествени конкурентни предимства за бизнес дейности в региона. През територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии. Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Автомагистрала „Тракия“ осиурява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона.Стара Загора разполага с нефункциониращо летище, което е разположено в непосредствена близост, южно от града. При наличие на инвеститорски интерес то има потенциал да обслужва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Територията на летището се използва за кратък период от време през последните шест години за провеждане на най-голямото на Балканския полуостров Международно специализирано селскостопанско изложение.  Стара Загора има отлично изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия, и това им дава още едно предимство пред конкуренти от други региони.  Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на оборудването. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и минералните извори.Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 метра.Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови, имат статут на села.Средната продължителност на живота в България е 77,4 г. при жените и 70,5 г. при мъжете и стойностите са съотносими и към населението на региона. За област Стара Загора средната продължителност на живота е 73,7 г., като при мъжете е 70,1 г., а при жените – 77,2 г. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 82,2 г. за жените и 76,1 г. за мъжете.Гъстотата на населението в област Стара Загора е 69 души на 1 кв. км, като най-високата стойност е в областния град. По данни на НСИ към края на 2012 г. населението на Република България е 7 284 552 души. От тях 5 307 868 души живеят в градовете. Населението на страната е намаляло с около 81 хил. души за период от две години.По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944. В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.