ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества

ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества
Публикувана на: 19/03/2014|03:03; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността  обществено снабдяване с електрическа енергия , издадени на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.