ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества

ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества
Публикувана на: 19/03/2014|03:03; Източник: chambersz.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността  обществено снабдяване с електрическа енергия , издадени на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.