ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Стимулират малките ВЕИ централи

Стимулират малките ВЕИ централи
Публикувана на: 27/03/2014|10:03; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. Ще бъдат стимулирани малките електроцентрали с мощност до 30 kW, които се изграждат върху покриви и фасади на сгради. Тези промени в Закона за енергията от възобновяеми източници бе приета от депутатите днес.Премахва се регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти. Действащият регулаторен режим, чиято отмяна се предлага, създава изисквания към лицата, които извършват посоч...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.