ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Има ли микробиологично замърсяване на околната среда?

Има ли микробиологично замърсяване на околната среда?
Публикувана на: 27/03/2014|04:03; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Има ли микробиологично замърсяване на околната среда?
С индустриализацията на света и навлизането на все „по-съвременни" технологии в земеделието и хранителната индустрия замърсяването на околната среда придобива все по-големи мащаби, даже се пренася на микробиологично ниво и изглежда, че за сега напълно се неглежира и пренебрегва. така беше и с парниковите газове, докато климата не започна да се променя и обостря. Същото е и с микробиологично (микробно) замърсяване на околната среда. По същество, то представлява поява на необичайно голямо количество микроорганизми, което се предизвиква или е свързано с тяхното масово размножаване върху различни субстракти с антропогенен произход или подобни подходящи среди, променени в хода на стопанската дейност на човека и на цялото ни общество. До определен период от време резервните адаптивни механизми на природата ще влизат в действие и ще ни предпазват, но от епределен момент нататък ще настъпи прелом и положението ще стане неудържимо. Небрежно отношение по отношение околната среда не е за предпочитане, защото то се връща като бумеранг върху нас - хората. В това отношение микробиологичното замърсяване е особено опасно.-----------------© 2014 Dimitar Lambov, All rights reserved!