ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ДКЕВР даде лицензия на държавната енергийна борса

ДКЕВР даде лицензия на държавната енергийна борса
Публикувана на: 03/04/2014|04:04; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
След обществените обсъждания 21 март, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е решила на свое закрито заседание в понеделник, 31 март, да издаде лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ за срок от 10 години на „Българска...
ДКЕВР даде лицензия на държавната енергийна борса
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/11040/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.