Покажи Страниците

Създаден е първият слънчев керосин

Създаден е първият слънчев керосин
Публикувана на28/04/2014|03:04; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Създаден е първият слънчев керосин
Финансиран от ЕС научноизследователски проект, наречен SOLAR-JET, създаде първото в света слънчево гориво за реактивни двигатели от вода и въглероден диоксид (CO2). За първи път изследователи успешно демонстрираха работата на цялата производствена верига за възобновяем керосин, при която като високотемпературен източник на енергия се използва концентрирана светлина.
ViaExpo