Покажи Страниците

Енерго-Про отново предложи на НЕК споразумение

Енерго-Про отново предложи на НЕК споразумение
Публикувана на12/05/2014|06:05; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Енерго-Про отново предложи на НЕК споразумение
Енерго-Про отново предложи на Националната електрическа компания търговският спор между двете дружества за прихващане на некомпенсирани разходи за задължителното изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, да бъде регулиран чрез преговори. Това съобщиха от дружеството.Енерго-Про Продажби повтори направените по-рано на НЕК предложения за сключване на споразумение, с което се ангажира в рамките на няколко месеца да възстанови прихванатите суми, в случай...
ViaExpo