ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ДКЕВР изиска НЕК да предоговори дългосрочните договори с американските ТЕЦ

ДКЕВР изиска НЕК да предоговори дългосрочните договори с американските ТЕЦ
Публикувана на: 29/05/2014|05:05; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е взела решение, с което изисква от „НЕК“ ЕАД и страните по сключените с нея договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия – „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и „Ей И Ес 3С Марица...
ДКЕВР изиска НЕК да предоговори дългосрочните договори с американските ТЕЦ
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/11200/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.