ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Рано или късно ще има "Южен поток"

Рано или късно ще има
Публикувана на: 09/06/2014|07:06; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Слав Славов е регионален мениджър в Световния енергиен съвет в Лондон. От 1980 г. до 2004 г. е служител в отдела по енергийна политика на икономическата комисия на ООН за Европа. Занимава се с въпроси на енергийната политика за устойчиво развитие, сигурността на доставките, намаляването зависимостта на Европа от вноса на енергия, либерализацията на енергийните пазари и пр. Работил е за универсалната енергийна класификация на ООН и по новия Рамков пакет "Енергетика и климат 2030" на ЕС. Ръководил...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.