ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Производители на вятърна енергия спечелиха срещу ДКЕВР

Производители на вятърна енергия спечелиха срещу ДКЕВР
Публикувана на: 17/06/2014|05:06; Източник: economynews.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
С решение, публикувано на 5 юни 2014 г., Върховният административен съд окончателно отмени Решение №Ц- 18 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в частта му относно преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от вятър.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.