Покажи Страниците

И втора жалба на ДКЕВР - за ВЕИ

И втора жалба на ДКЕВР - за ВЕИ
Публикувана на25/06/2014|01:06; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) сезира Европейската комисия за нарушение на общностното право, изразяващо се в предоставяне на прекомерна държавна помощ на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.
ViaExpo