ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

И втора жалба на ДКЕВР - за ВЕИ

И втора жалба на ДКЕВР - за ВЕИ
Публикувана на: 25/06/2014|01:06; Източник: economynews.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) сезира Европейската комисия за нарушение на общностното право, изразяващо се в предоставяне на прекомерна държавна помощ на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.