ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ДКЕВР обяви дълговете на НЕК и премълча, че е виновна за повечето от тях

ДКЕВР обяви дълговете на НЕК и премълча, че е виновна за повечето от тях
Публикувана на: 26/06/2014|12:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Натрупани дългове от НЕК за 2.9 млрд. лв. в периода 2010-2014 г. обяви на нарочна пресконференция в четвъртък председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев. Не бе казано обаче по години каква е скоростта на задлъжняване на "Националната електрическа компания". Регулаторът премълча и, че голяма част от борчовете се дължат на водената от него политика по определяне цените на енергийните дружества и най-вече на поевтиняването на тока от август 2013 г., когато умишлено комисията заложи 500 млн. лв. дефицит в необходимите на държавната НЕК средства за закупуване на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). След борчовете на НЕК бяха посочени и направените заради строежа на хидровъзел "Цанков камък" и спряната АЕЦ "Белене" инвестиции, което са съответно 694 млн. лв. и 784 млн. лв. или общо 1.478 млрд. лв. Невъзстановени разходи, свързани с дейността "обществена доставка на електрическа енергия", са за 1.5 млрд. лв. От тях 720 лв. НЕК дължи за купена енергия от слънчеви и вятърни централи. Борчовете са най-вече заради въведената от самата ДКЕВР и отменена от съда методиката за компенсиране на изкупуването на енергия от ВЕИ за периода 2012-2013 г., което лиши НЕК от 434 млн. лв. Както и заради заложените отново от регулатора приходи от 500 млн. лв. от продажба на държавни парникови емисии, които трябваше да покрият част от разходите на НЕК за зелената енергия, които обаче се оказаха по-малко и НЕК на минус 259 млн. лв. от това. Държавната компания е на минус и заради непризнати в цената й 382 млн. лв. разходи по дългосрочните договори с двете американски ТЕЦ - "КонтурГлобал Марица Изток 3" и "AES Гълъбово" Боев обясни, че тези разходи ще бъдат компенсирани в бъдещи периоди чрез цената на електроенергията като предстои да бъде измислен механизмът, по който да стане това, така че да не се допусне рязко поскъпване на електроенергията. Регулаторът обвини възобновяемите енергийни източници и за това, че повишили разходите на НЕК за поддръжката на ПАВЕЦ "Чаира" в помпен. По думите му така вместо тези "злати съоръжения" за балансиране на енергийната система да носят пари на държавната компания, те създавали разходи. Причината е, че при голямо производство на възобновяема енергия, надвишаващо нуждите на пазара, ПАВЕЦ минава на помпен режим, за да използва енергията за качване на водата обратно язовир и да я използва на по-късен етап отново за производство на енергия през ВЕЦ-а. На фона на милиардния недостиг на пари в НЕК Боян Боев обяви, че не очаква промени в проекта на решение за цената на тока от 1 юли 2014 г., от които наред с останалите енергийни фирми потърпевша е и НЕК. Шефът на ДКЕВР обаче призна, че ако не се случат предложените от комисията промени в дългосрочните договори с двете американски ТЕЦ и в Закона за енергията от възобновяеми източници за ограничаване изкупуването на енергия от ВЕИ, "ние ще трябва да седнем най-отговорно и да актуализираме цените на тока всяко тримесечие". В същото време обаче той допусна, че разходете на НЕК може да се компенсират и от само себе си.  "Няма да има резки скокове. Това ви го гарантираме, докато сме тук”, заяви Боев. Той изрази надежда, че законовите промени ще бъдат приети в най-скоро, което обаче не е ясно как ще стане предвид очакваната оставка на правителството. Ако това не се случи, поскъпването на тока "може да е 0, може да е 2 процента". "Никой не знае. Нека да изтече тримесечието, да седнем през септември. Никой не говори за признаване в порядъка на една година. Тези разходи трябва поетапно да влизат в ценовите решения и НЕК да бъде компенсиран за старите решения, с които не е бил компенсиран", каза регулаторният шеф. От комисията не можаха да коментират с по колко трябва да поскъпва всяко тримесечие токът, ако не сработи сега предвиденият механизъм за определяне на цените, включително и сваляне на цените на американските ТЕЦ. През септември обаче щели да бъдат ясни данните от заработилия от 1 юни 2014 г. балансиращ пазар, който да допринесе за намаляване разходите на НЕК. "Ако за периода 2010-2014 г. имахме балансиращ пазар, голяма част от разходите на НЕК, да не кажа всички, нямаше да са факт", коментира още Боев.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.